Vietnamese courses

Unlock the Vietnamese Language: Fast Track Your Progress with Berlitz Vietnam

Hội nhập văn hóa

Học tiếng Việt giúp bạn hiểu thêm hơn về đất nước có sự đa dạng về văn hóa như Việt Nam. Tìm hiểu sâu hơn về truyền thống của đất nước này cũng như nền văn học lâu đời và âm nhạc, nghệ thuật.

Cơ hội nghề nghiệp

Việt Nam là một trong những nước có nên kinh tế đang phát triển nhanh và nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư. Việc thành thạo tiếng Việt mở ra cơ hội có được việc làm, cũng như các mối quan hệ với các doanh nghiệp.

Kết nối với mọi người

Thành thạo tiếng Việt giúp bạn xây dựng các mối quan hệ với các bạn bè, thành viên trong gia đình là người Việt.

Tiếng Việt

Lớp học 1:1 trực tiếp

Các giáo viên tại Berlitz đều giàu kinh nghiệm trong việc giảng dạy tiếng Việt. Bạn sẽ bắt đầu giao tiếp được bằng tiếng Việt từ những bài học đầu tiên

Lớp học 1:1 trực tuyến

Trải nghiệm các lớp học tiếng Việt trực tuyến phù hợp tại Berlitz Việt Nam. Học hỏi từ những người hướng dẫn chuyên nghiệp trong các buổi riêng tư, được tùy chỉnh theo mục tiêu và lịch trình ngôn ngữ của bạn. Bắt đầu nói tiếng Việt một cách tự tin ngay hôm nay!

Lớp học nhóm trực tiếp

Khai phá tiềm năng tiếng Việt của bạn khi tham gia lớp học nhóm trực tiếp tại Berlitz Việt Nam. Học hỏi từ những giáo viên chuyên nghiệp trong các buổi học, được tùy chỉnh theo mục tiêu của bạn. Bắt đầu nói tiếng Việt một cách tự tin ngay hôm nay!

Lớp học nhóm trực tuyến

Tham gia các lớp học tiếng Việt trực tuyến tại Berlitz Việt Nam. Học cùng với một nhóm nhỏ, có thể học cùng bạn bè, đồng nghiệp của bạn.