Mức độ thành thạo

Chúng tôi đã phát triển một thang đo tiêu chuẩn hóa cho tất cả các ngôn ngữ để có thể đánh giá trình độ thông thạo ngôn ngữ của bạn.


Thang điểm từ 1 (người mới bắt đầu) đến 10 (chuyên nghiệp), thang điểm của chúng tôi sẽ đánh giá mức độ hiểu ngôn ngữ và kỹ năng thực tế của bạn.

Khi bạn hoàn thành khảo sát phân tích nhu cầu và trò chuyện với giáo viên của chúng tôi, bạn sẽ xây dựng một lộ trình học tập vạch ra hành trình của mình qua các cấp độ thành thạo để đảm bảo bạn đạt được các mục tiêu cá nhân của mình.

Mức độ thông thạo ngôn ngữ

Đây là các mức độ thông thạo ngôn ngữ khác nhau:

Cấp 1
Cấp độ này cho thấy người đó có hiểu biết cơ bản về ngôn ngữ và có thể giao tiếp theo những cách đơn giản cho các nhiệm vụ và tình huống cơ bản.

Cấp độ 2
Ở cấp độ này, người đó có thể thực hiện các nhiệm vụ và chức năng đơn giản, thông thường với một lượng từ vựng hạn chế.

Cấp độ 3
Người đó có thể xử lý hầu hết các nhiệm vụ giao tiếp đơn giản và các tình huống xã hội và công việc thông thường, đồng thời có thể hiểu các chủ đề quen thuộc.

Cấp độ 4
Ở cấp độ này, người đó có thể sử dụng tài liệu đã học để giao tiếp trong các tình huống khác nhau và có thể hiểu thông tin về các chủ đề quen thuộc trong các ngữ cảnh khác nhau.

Cấp độ 5
Người đó có thể bắt đầu, duy trì và kết thúc hầu hết các nhiệm vụ giao tiếp thông thường cho nhu cầu cá nhân và công việc.

Cấp độ 6
Ở cấp độ này, người đó có hiểu biết tốt về ngôn ngữ và có thể giao tiếp hiệu quả trong các ngữ cảnh nghề nghiệp và cá nhân khác nhau.

Cấp độ 7
Người đó có thể tạo ra các cuộc hội thoại phức tạp và đòi hỏi khắt khe, đồng thời có thể thoải mái giải quyết hầu hết các chủ đề qua điện thoại.

Cấp độ 8
Ở cấp độ này, người đó có thể giao tiếp hiệu quả trong các nhiệm vụ và tình huống đòi hỏi bằng lời nói, chẳng hạn như tiến hành một cuộc họp và có thể tham gia dễ dàng vào các cuộc trò chuyện xã hội và nghề nghiệp.

Cấp độ 9
Người đó có thể giao tiếp hiệu quả với nhiều đối tượng khác nhau về nhiều chủ đề, bao gồm nói trước đám đông và lắng nghe phản biện.

Cấp độ 10
Ở cấp độ này, người đó có đầy đủ khả năng sử dụng ngôn ngữ, với sự lưu loát, tổ chức phù hợp và vốn từ vựng rộng và sâu.